3
από Λαγόπουλος Αλέξανδρος Φ.
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Βιβλίο
4
από Παντζάρης Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Βιβλίο
5
από Πολύζος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Βιβλίο
6
από Μαντούβαλου Μ., Μπαχαροπούλου - Κούλη Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Βιβλίο
7
από Λαγοπούλου Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Βιβλίο
8
από Λαγόπουλος Αλέξανδρος Φ.
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Βιβλίο
9

Βιβλίο
10
από Μηταράκη - Μπαζού Φανή, Λαζαρίδου T.
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Βιβλίο
11
από Καρύδης Δ., Στεφάνου Ι., Αυγεροπούλου Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Βιβλίο