121
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας...
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Συνέδριο
122
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
125
Στοιχεία έκδοσης: 1993
...ΤΕΕ...
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Συνέδριο
127
Στοιχεία έκδοσης: 1993
...ΤΕΕ - Τμ. Ανατ. Μακεδονίας...
Το πλήρες κείμενο

Ημερίδα
128
Στοιχεία έκδοσης: 1993
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
130
από Γερόλυμπος Λ., Παπαϊωάννου Ε., Ρούτουλας Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
131
Στοιχεία έκδοσης: 1992
...ΤΕΕ...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Ημερίδα
133
από Lewis Harry R.
Στοιχεία έκδοσης: 1992
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
134
από Μοσχάτος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1992
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
135
από Συρμακέζης Κώστας Α., Μικρούδης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1991
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
136
από Kraus K.
Στοιχεία έκδοσης: 1991
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
137
Στοιχεία έκδοσης: 1991
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
138
Στοιχεία έκδοσης: 1990
...ΤΕΕ...
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Συνέδριο
139
από Σκορδίλης Αδαμάντιος Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1990
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
140
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο