1
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας...

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
8
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο
9
12
Στοιχεία έκδοσης: 1971
...ΤΕΕ...

Φυλλάδιο
13
από Σαμαράς Δ. Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1955
...ΤΕΕ...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Βιβλίο