1
...ΤΕΕ...

Μελέτη
3
4
Στοιχεία έκδοσης: 1991
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
5
από Χρονόπουλος Μ., Πολιτόπουλος Ι.Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1987
...ΤΕΕ...
Το πλήρες κείμενο

Μελέτη
8
από Κωτσάκης Δ., Τζώνος Παναγιώτης
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Βιβλίο
9
Στοιχεία έκδοσης: 1967

Βιβλίο