183
Στοιχεία έκδοσης: 1981

Βιβλίο
184
από Μωλιώτης Παν.
Στοιχεία έκδοσης: 1980
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
185
186
Στοιχεία έκδοσης: 1980
...ΤΕΕ - ΜΕ Θεμάτων Χωροταξικού Σχεδιασμού...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
188
...ΤΕΕ - ΜΕ Προστασίας Περιβάλλοντος...
Το πλήρες κείμενο

Μελέτη
189
Στοιχεία έκδοσης: 1979

Βιβλίο
192
από Μαρτινίδης Πέτρος
Στοιχεία έκδοσης: 1979
...ΤΕΕ - Τμ.Μαγνησίας - Ερευνητικό Τμήμα Βόλου...

Βιβλίο
193
από Τριανταφυλλίδης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1979
...ΤΕΕ-Τμ. Μαγνησίας...

Βιβλίο
194
από Σωτηρόπουλος Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1979

Βιβλίο
197
από Βασιλάς Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1979

Βιβλίο
199
Στοιχεία έκδοσης: 1979

Βιβλίο
200
Στοιχεία έκδοσης: 1979
...ΤΕΕ...
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Συνέδριο