282
από Χαστάογλου Βίλμα
Στοιχεία έκδοσης: 1970

Βιβλίο
283
από Σπυρόπουλος Παναγιώτης Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1970

Βιβλίο
284
από Ρουσόπουλος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1969
...ΤΕΕ...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Βιβλίο
285
Στοιχεία έκδοσης: 1969
...ΤΕΕ...

Συνέδριο
287
Στοιχεία έκδοσης: 1968
...ΤΕΕ...

Συνέδριο
288
από Βουδούρης Γεώργιος
Στοιχεία έκδοσης: 1968
...ΤΕΕ...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Βιβλίο
289
από Ρουσόπουλος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1967
...ΤΕΕ...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Βιβλίο
290
Στοιχεία έκδοσης: 1967

Βιβλίο
291
από Ευσταθιάδης Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1966

Βιβλίο
293
από Σαμαράς Δ. Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1955
...ΤΕΕ...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Βιβλίο
294
από Ζώρας Φραγκίσκος
Στοιχεία έκδοσης: 1950
...ΤΕΕ...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Βιβλίο
295
από Ρουσόπουλος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1947
...ΤΕΕ...
Το πλήρες κείμενο (τόμος Α')
Το πλήρες κείμενο (τόμος Β')

Βιβλίο
296

Βιβλίο
297
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
299

Βιβλίο
300

Βιβλίο