123
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...ΤΕΕ...
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Συνέδριο
124
Στοιχεία έκδοσης: 1993
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
127
Στοιχεία έκδοσης: 1993
...ΤΕΕ - Τμ. Ανατ. Μακεδονίας...
Το πλήρες κείμενο

Ημερίδα
129
Στοιχεία έκδοσης: 1993
...ΤΕΕ...
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Συνέδριο
131
από Lewis Harry R.
Στοιχεία έκδοσης: 1992
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
132
από Μοσχάτος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1992
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
133
Στοιχεία έκδοσης: 1992
...ΤΕΕ...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Ημερίδα
135
Στοιχεία έκδοσης: 1991
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
136
από Συρμακέζης Κώστας Α., Μικρούδης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1991
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
137
από Kraus K.
Στοιχεία έκδοσης: 1991
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
138
Στοιχεία έκδοσης: 1990
...ΤΕΕ...
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Συνέδριο
139
από Σκορδίλης Αδαμάντιος Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1990
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
140
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο