141
Στοιχεία έκδοσης: 1989
...ΤΕΕ - Μονάδα Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης...

Συνέδριο
142
Στοιχεία έκδοσης: 1989
...ΤΕΕ...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Ημερίδα
143
Στοιχεία έκδοσης: 1988
...ΤΕΕ - Τμ. Ανατ. Στερεάς Ελλάδας...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Ημερίδα
145
Στοιχεία έκδοσης: 1987
...ΤΕΕ...

Συνέδριο
146
...ΤΕΕ...

Άγνωστο
148
από Κουτσίκος Α., Μπαϊμπάς Α., Παπαδόπουλος Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1987
...ΤΕΕ...

Άγνωστο
149
από Γερόλυμπος Λ., Παπαϊωάννου Ε., Ρούτουλας Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1987
...ΤΕΕ...

Άγνωστο
150
...ΤΕΕ...

Άγνωστο
151
από Μίχας Α., Γκιουζέλη Ε.Γ., Τσαδάρης Ι.Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1987
...ΤΕΕ...

Άγνωστο
153
από Χρονόπουλος Μ., Πολιτόπουλος Ι.Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1987
...ΤΕΕ...
Το πλήρες κείμενο

Μελέτη
155
από Καλλέργης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1986
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
157
από Βογιαντζής Ζ., Στάμου Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1986
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
158
Στοιχεία έκδοσης: 1986
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
159
Στοιχεία έκδοσης: 1986
...ΤΕΕ - ΕΤ ΠΜ...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Ημερίδα
160
από Βουδούρης Γεώργιος, Μπαλτάς Αριστείδης
Στοιχεία έκδοσης: 1985
...ΤΕΕ...

Βιβλίο