161
από Γεννηματάς Π..
Στοιχεία έκδοσης: 1984
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
162
από Μπλάνας Σπύρος
Στοιχεία έκδοσης: 1983
...ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας...

Βιβλίο
163
Στοιχεία έκδοσης: 1983
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
164
από Πρακτικίδης Ζαχαρίας
Στοιχεία έκδοσης: 1983
...ΤΕΕ-Τμ. Ανατ. Κρήτης...
Το πλήρες κείμενο

Βιβλίο
165
από Παπαμαντέλλος Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1983

Βιβλίο
166
από Ρόκος Δημήτρης
Στοιχεία έκδοσης: 1982

Βιβλίο
168
από Μαριάδης Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1981

Βιβλίο
169
από Νεγρεπόντη-Δελιβάνη Μαρία
Στοιχεία έκδοσης: 1981

Βιβλίο
170
από Καλευράς Βλαδίμηρος
Στοιχεία έκδοσης: 1981

Βιβλίο
172
Στοιχεία έκδοσης: 1981

Βιβλίο
175
Στοιχεία έκδοσης: 1981

Βιβλίο
177
από Παπαζάχος Β.....
Στοιχεία έκδοσης: 1981
...ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας...

Βιβλίο