161
από Παπαμαντέλλος Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1983

Βιβλίο
162
από Μπλάνας Σπύρος
Στοιχεία έκδοσης: 1983
...ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας...

Βιβλίο
163
Στοιχεία έκδοσης: 1983
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
164
από Πρακτικίδης Ζαχαρίας
Στοιχεία έκδοσης: 1983
...ΤΕΕ-Τμ. Ανατ. Κρήτης...
Το πλήρες κείμενο

Βιβλίο
166
από Ρόκος Δημήτρης
Στοιχεία έκδοσης: 1982

Βιβλίο
167
από Μαριάδης Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1981

Βιβλίο
168
από Νεγρεπόντη-Δελιβάνη Μαρία
Στοιχεία έκδοσης: 1981

Βιβλίο
170
από Παπαζάχος Β.....
Στοιχεία έκδοσης: 1981
...ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας...

Βιβλίο
171
από Καλευράς Βλαδίμηρος
Στοιχεία έκδοσης: 1981

Βιβλίο
173
Στοιχεία έκδοσης: 1981

Βιβλίο
176
Στοιχεία έκδοσης: 1981
Τα περιεχόμενα του προσυνεδρίου

Συνέδριο
177
Στοιχεία έκδοσης: 1981
...ΤΕΕ - Τμ. Ανατ. Κρήτης...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Ημερίδα
178
Στοιχεία έκδοσης: 1981
...ΤΕΕ - ΕΕ Εδαφομηχανικής & Θεμελιώσεων...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Ημερίδα