1
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...ΤΕΕ - Τμ. Δυτ. Κρήτης...
Το πλήρες κείμενο

Βιβλίο
2
από Δεμενέγη-Βιριράκη Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 1974
...ΤΕΕ...

Συνέδριο
4
από Μπίρης Κυπριανός Η.
Στοιχεία έκδοσης: 1966

Βιβλίο
5
...ΤΕΕ...

Φυλλάδιο