2
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...ΤΕΕ...

Ημερίδα
8
από Δεμενέγη-Βιριράκη Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
10
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...ΤΕΕ...
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Συνέδριο
12
...ΤΕΕ - ΜΕ Προστασίας Περιβάλλοντος...
Το πλήρες κείμενο

Μελέτη
13
...ΤΕΕ...

Φυλλάδιο
14
...ΤΕΕ...

Φυλλάδιο