5
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...ΤΕΕ - Ελλην. Τμ. Σκυροδέματος...
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Συνέδριο
11
από Nawrotzki Peter
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
17
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...ΤΕΕ - Τμ. Εύβοιας...
Το πλήρες κείμενο

Ημερίδα