5
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...ΤΕΕ - Ελλην. Τμ. Σκυροδέματος...
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Συνέδριο
10
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...ΤΕΕ - Τμ. Εύβοιας...
Το πλήρες κείμενο

Ημερίδα
12
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...ΤΕΕ - Ελλην. Τμ. Σκυροδέματος...
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Συνέδριο