1
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...ΤΕΕ-Τμ. Ανατ. Κρήτης...
Το πλήρες κείμενο

Μελέτη
2
Στοιχεία έκδοσης: 1993
...ΤΕΕ-Τμ. Δυτ. Κρήτης...

Μελέτη
3
από Χρονόπουλος Μ., Πολιτόπουλος Ι.Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1987
...ΤΕΕ...
Το πλήρες κείμενο

Μελέτη