3
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...ΤΕΕ-Τμ. Ανατ. Κρήτης...
Το πλήρες κείμενο

Μελέτη
9
από Μακρόπουλος
Στοιχεία έκδοσης: 1982
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου