142
από Χρονόπουλος Μ., Πολιτόπουλος Ι.Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1987
...ΤΕΕ...
Το πλήρες κείμενο

Μελέτη
148
151
από Μακρόπουλος
Στοιχεία έκδοσης: 1982
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
152
Στοιχεία έκδοσης: 1981
...ΤΕΕ - ΕΕ Ρυθμιστικών Σχεδίων & Πολεοδομικών Μελετών...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας