1
από Γαργάλης Λεωνίδας
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ...

Διπλωματική Εργασία
2
από Λεκατσάς Ευάγγελος
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ...

Βιβλίο
3
από Jenkins N., Allan R., Crossley P., Kirschen D., Strbac G.
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ...

Βιβλίο
4
από Edinger R., Kaul S.
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ...

Βιβλίο
5
από Γιαννέλος Γ. Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ...

Διπλωματική Εργασία
6
από Ray C.L.,Jr.
Στοιχεία έκδοσης: 1989
...ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ...

Βιβλίο
7
από Πεζόπουλος Γεώργιος Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1973
...ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Βιβλίο
8
Στοιχεία έκδοσης: 1950
...ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ...

Βιβλίο