1
από Ντούσκος Πέτρος Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 2009

Βιβλίο
2
από Παπαφωτίου Απόστολος Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Βιβλίο
3
από Σαμοϊλης Βασίλης
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Βιβλίο
4
από Φλώρος Χρήστος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Βιβλίο
5
από Μελκίδου Χρύσα
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Βιβλίο
7
από Τάσιος Θεοδόσιος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Βιβλίο
8
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Συμπόσιο
9
από Molla Salehi - Κοτσομύτη Βαντιχέ
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Βιβλίο
11
από Βλαστός Θάνος, Μηλάκης Δημήτρης
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Βιβλίο
12
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Βιβλίο
13
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Βιβλίο
14
από Αντωνίου Γιάννης
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Βιβλίο
15
16
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Βιβλίο
17

Βιβλίο
18
από Βέττας Ευστάθιος
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Βιβλίο
19
από Παπαϊωάννου Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Βιβλίο
20
από Σπυράκος Κων/νος
Στοιχεία έκδοσης: 2004

Βιβλίο