1
από Σαμοϊλης Βασίλης
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Βιβλίο
2
από Φλώρος Χρήστος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Βιβλίο
4
από Παπαφωτίου Απόστολος Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Βιβλίο
5
από Molla Salehi - Κοτσομύτη Βαντιχέ
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Βιβλίο
7
8
από Τάσιος Θεοδόσιος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Βιβλίο
9
από Αντωνίου Γιάννης
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Βιβλίο
10
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Συμπόσιο
11
από Παπαϊωάννου Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Βιβλίο
12

Βιβλίο
13
από Βέττας Ευστάθιος
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Βιβλίο
14
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Βιβλίο
15
Στοιχεία έκδοσης: 2004

Βιβλίο
17
από Κανετάκη Ελένη Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2004

Βιβλίο
18
από Σπυράκος Κων/νος
Στοιχεία έκδοσης: 2004

Βιβλίο
20
από Δεληγιαννάκης Μιχάλης
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Βιβλίο