Προτεινόμενα θέματα σχετικά με την αναζήτησή σας.
Περιφερειακή Ανάπτυξη 7 Τοπική Αυτοδιοίκηση 7 Αναπτυξιακά Προγράμματα 1 Αποκέντρωση 1 Αποχέτευση:Δημοτική επιχείρηση κοινής ωφελείας 1 Αστικές Συγκοινωνίες 1 Βιβλιογραφίες-Περιφεριακή ανάπτυξη 1 περισσότερα ...
1
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλιογραφία
2
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...
Το πλήρες κείμενο

Ημερίδα
3
Στοιχεία έκδοσης: 1993
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)

Ημερίδα
5
από Τάτσος Νικόλαος
Στοιχεία έκδοσης: 1987
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
7
8
από Σαπρανίδης Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1984
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
9
από Τσαντίλης Κώστας
Στοιχεία έκδοσης: 1981
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του προσυνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
10
από Κολοκοτρώνης Σπυρίδων
Στοιχεία έκδοσης: 1981
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...
Το πλήρες κείμενο
Τα περειεχόμενα του προσυνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
11
από Παπαστεργίου Κώστας
Στοιχεία έκδοσης: 1981
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του προσυνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου