1
από Ντοκόπουλος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ...

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ...

Συνέδριο
3
από Αγγέλικος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ...

Διπλωματική Εργασία
4
από Ντοκόπουλος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1992
...ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ...

Βιβλίο
5
από Bird B.M., King K.G.
Στοιχεία έκδοσης: 1988
...ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ...

Βιβλίο
6
από Baliga B.J.
Στοιχεία έκδοσης: 1987
...ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ...

Βιβλίο
7
Στοιχεία έκδοσης: 1986
...ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ...

Βιβλίο
8
από Kloss Albert
Στοιχεία έκδοσης: 1984
...ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ...

Βιβλίο
9
από Taev I.
Στοιχεία έκδοσης: 1977
...ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ...

Βιβλίο
10
από Plechl Otto, Rieder Werner
Στοιχεία έκδοσης: 1956
...ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ...

Βιβλίο
11
από Titze Hans
Στοιχεία έκδοσης: 1953
...ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ...

Βιβλίο