1
από Δόμανος Θωμάς
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ...

Διπλωματική Εργασία
2
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ...

Οπτικός δίσκος
3
από Φραγκιαδάκης Ι.Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ...

Βιβλίο
4
από Αγγέλικος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ...

Διπλωματική Εργασία
5
από Kleinkauf W., Sachau J.
Στοιχεία έκδοσης: 1992
...ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ...

Εισήγηση συνεδρίου
6
από Καγκαράκης Κωνσταντίνος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1992
...ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ...

Βιβλίο
7
από Καγκαράκης Κωνσταντίνος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1987
...ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ...

Βιβλίο
8
από Γκιργκινούδη Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1985
...ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ...

Εισήγηση συνεδρίου
9
από Βαζαίος Ε., Τσίλης Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1985
...ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ...

Εισήγηση συνεδρίου
10
από Νεράντζης Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1985
...ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ...

Εισήγηση συνεδρίου