1
Στοιχεία έκδοσης: 1980
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
2
από Φεσσά - Εμμανουήλ Ελένη
Στοιχεία έκδοσης: 1978
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
3
από Λαγόπουλος Αλέξανδρος Φ.
Στοιχεία έκδοσης: 1977
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
4
από Φεσσά - Εμμανουήλ Ελένη
Στοιχεία έκδοσης: 1974
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
5
από Μαγκλιβέρας Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1971
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
6
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο