2
από Σπητέρης Τώνης
Στοιχεία έκδοσης: 1960
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού