1
Στοιχεία έκδοσης: 1981

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 1978

Βιβλίο
5
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Βιβλίο
7
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Βιβλίο
8
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Βιβλίο
9
Στοιχεία έκδοσης: 1976

Συμπόσιο
10
από Scanell Y.
Στοιχεία έκδοσης: 1976

Βιβλίο
11
από McLoughlin J. Brian
Στοιχεία έκδοσης: 1976

Βιβλίο
12
από Jensen C..
Στοιχεία έκδοσης: 1976

Βιβλίο
13
από Anno P.
Στοιχεία έκδοσης: 1976

Βιβλίο
14
από Pollack J., Graeff J.
Στοιχεία έκδοσης: 1976

Βιβλίο
15
από Steiger Hei., Kimminich O.
Στοιχεία έκδοσης: 1976

Βιβλίο
16
από Colliard C.
Στοιχεία έκδοσης: 1976

Βιβλίο
17
από Didier J.
Στοιχεία έκδοσης: 1976

Βιβλίο
18
Στοιχεία έκδοσης: 1976

Βιβλίο
19
Στοιχεία έκδοσης: 1976

Βιβλίο
20
Στοιχεία έκδοσης: 1975

Βιβλίο