1
από Κατρανίδης Κ., Σούλης Ι., Χατζηδήμος Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1978

Βιβλίο
2
από Μπίκας Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1973

Βιβλίο
3
από Κανέλλης Αιμ.
Στοιχεία έκδοσης: 1971

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 1970

Βιβλίο
5
από Μαδεμλής Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1970

Βιβλίο
6
από Τζεκάκης Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1970

Βιβλίο