1
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Λεξικό
4
από Βαγιανός Ιωάννης
Στοιχεία έκδοσης: 1982

Λεξικό
6
Στοιχεία έκδοσης: 1976
...ΤΕΕ...

Λεξικό
8
Στοιχεία έκδοσης: 1975
...ΤΕΕ...

Λεξικό
9
Στοιχεία έκδοσης: 1974
...ΤΕΕ - Επιτροπή Συντάξεως Ορολογίας Κυκλοφοριακής Τεχνικής...
Το πλήρες κείμενο

Λεξικό
10
από Ginguay Michel, Lauret Annette
Στοιχεία έκδοσης: 1973

Λεξικό
11
από Χαλκιόπουλος Γεώργιος
Στοιχεία έκδοσης: 1951
...ΤΕΕ...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Λεξικό
12
από Χαλκιόπουλος Γεώργιος
Στοιχεία έκδοσης: 1936
...ΤΕΕ...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Λεξικό