1
Στοιχεία έκδοσης: 1981

Στατιστικές
2
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Στατιστικές
3
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Στατιστικές
4
Στοιχεία έκδοσης: 1979

Στατιστικές
5
Στοιχεία έκδοσης: 1979

Στατιστικές
6
Στοιχεία έκδοσης: 1978

Στατιστικές
7
Στοιχεία έκδοσης: 1978

Στατιστικές
8
Στοιχεία έκδοσης: 1976

Στατιστικές
9
Στοιχεία έκδοσης: 1976

Στατιστικές
10
Στοιχεία έκδοσης: 1976

Στατιστικές