1
από Αναστασιάδης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1982

Βιβλίο
2
από Τσουλουβής Λευτέρης
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Βιβλίο
4
από Παπαγεωργάκης Ι., Κουμαντάκης Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1978

Βιβλίο
5
Στοιχεία έκδοσης: 1978

Βιβλίο
6
από Παπαδάκης Ανδρέας
Στοιχεία έκδοσης: 1970

Βιβλίο