3
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 1988
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
5
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Βιβλίο
7
Στοιχεία έκδοσης: 1982

Βιβλίο
8
Στοιχεία έκδοσης: 1982

Βιβλίο
9
Στοιχεία έκδοσης: 1982

Βιβλίο
10
Στοιχεία έκδοσης: 1982

Συνέδριο
11
από Hamlin G.
Στοιχεία έκδοσης: 1982

Συνέδριο
12
από Μαλακάτας Νικόλαος Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1981

Βιβλίο
13
Στοιχεία έκδοσης: 1981

Βιβλίο
14
από Ηλιόπουλος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1981

Βιβλίο
15
από Ζούλιας Αθανάσιος
Στοιχεία έκδοσης: 1981

Διδακτορική Διατριβή
16
Στοιχεία έκδοσης: 1981

Βιβλίο
17
Στοιχεία έκδοσης: 1981

Συνέδριο
18
Στοιχεία έκδοσης: 1981

Βιβλίο
19
Στοιχεία έκδοσης: 1981

Βιβλίο
20
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Βιβλίο