2
από Debaigts Jacques
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Βιβλίο
3
από ZEIDLER EB.
Στοιχεία έκδοσης: 1983

Βιβλίο
4
από KRAEMER OTTO, Jungbluth Georg
Στοιχεία έκδοσης: 1983

Βιβλίο
5
από ΜΠΟΥΖΑΚΗΣ ΚΩΝ.
Στοιχεία έκδοσης: 1981

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 1981

Βιβλίο
7
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Βιβλίο
8
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Διδακτορική Διατριβή
9
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Βιβλίο
10
από Γετίμης Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Βιβλίο
11
από Deilmann Harald, Kirschenmann Joerg C., Pfeiffer Herbert
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Βιβλίο
12
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Βιβλίο
13
Στοιχεία έκδοσης: 1979

Βιβλίο
14
Στοιχεία έκδοσης: 1979

Βιβλίο
15
από Danz E., Menges Axel
Στοιχεία έκδοσης: 1979

Βιβλίο
16
Στοιχεία έκδοσης: 1978

Βιβλίο
17
από Sleeper Harold Reeve.
Στοιχεία έκδοσης: 1978

Βιβλίο
18
από Bender W.
Στοιχεία έκδοσης: 1978

Βιβλίο
19
Στοιχεία έκδοσης: 1978

Βιβλίο
20
Στοιχεία έκδοσης: 1978

Βιβλίο