2
3
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...ΤΕΕ...
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Συνέδριο
4
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...ΤΕΕ...

Ημερίδα
5
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας...
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Συνέδριο
6
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...ΤΕΕ...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Ημερίδα
7
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...ΤΕΕ...
Το πλήρες κείμενο

Ημερίδα
10
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Θέματα: '; ...ΤΕΕ...

Επιστημονικό περιοδικό
18
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Θέματα: '; ...ΤΕΕ...

Οπτικός δίσκος
20