5
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Βιβλίο
9
από Κωστίκας Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1983
...ΤΕΕ - ΕΤ ΠΜ...

Εισήγηση σεμιναρίου
10
Στοιχεία έκδοσης: 1981

Σεμινάριο
11
Στοιχεία έκδοσης: 1979

Βιβλίο
12
Στοιχεία έκδοσης: 1979
...ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας...

Σεμινάριο
14
Στοιχεία έκδοσης: 1978

Βιβλίο
15
από Τέγος Ιωάννης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1978
...ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας...

Βιβλίο
17

Βιβλίο
18
από Bowrick D.
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Βιβλίο
19
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Βιβλίο
20
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Βιβλίο