3
από Guccione Margerita, Recchia Antonia P.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...ΤΕΕ...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
4
...ΤΕΕ...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
5
από Rybicki Rudolf
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 1979

Βιβλίο
7

Βιβλίο
8
από SCHILD E.
Στοιχεία έκδοσης: 1978

Βιβλίο
9
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Βιβλίο