1
Στοιχεία έκδοσης: 1978

Βιβλίο
2
από Moullot J.
Στοιχεία έκδοσης: 1975

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 1959
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
7
Στοιχεία έκδοσης: 1959
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
8
Στοιχεία έκδοσης: 1959
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
14
από Baud-Bovi Manuel
Στοιχεία έκδοσης: 1959
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
15
από Ζενέτος Τ. Χ., Αποστολίδης Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1959
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού