1
...ΤΕΕ...

Μελέτη
2
Στοιχεία έκδοσης: 1991
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
3
από Schmitt Heinrich
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Βιβλίο
5
από Κωτσάκης Δ., Τζώνος Παναγιώτης
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Βιβλίο
7
Στοιχεία έκδοσης: 1967

Βιβλίο