1
Στοιχεία έκδοσης: 1978
...ΤΕΕ - Επιτροπή CIB...

Συμπόσιο
2
Στοιχεία έκδοσης: 1961
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
3
Στοιχεία έκδοσης: 1961
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού