5201
από Prouve Jean

Βιβλίο
5202
...ΤΕΕ...

Συμπόσιο
5203
...ΤΕΕ - Μονάδα Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης...

Βιβλίο
5204
από Novi A.

Βιβλίο
5205
...ΤΕΕ - Τμ. Δυτ. Κρήτης...

Βιβλίο
5206

Βιβλίο
5207
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
5208

Βιβλίο
5210
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
5211

Επιστημονικό περιοδικό