41
42
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...ΤΕΕ...
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Συνέδριο
43
από Κουλουμπής Ευάγγελος
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...ΤΕΕ...
Τα πρακτικά της παρουσίασης του βιβλίου

Βιβλίο
44
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...ΤΕΕ...

Ημερίδα
45
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας...
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Συνέδριο
46
από Διαμαντόπουλος Γρηγόρης
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
47
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...ΤΕΕ-Τμ. Ανατ. Κρήτης...

Βιβλίο
49
Στοιχεία έκδοσης: 2008

Βιβλίο
50
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...ΤΕΕ - Μονάδα Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης...

Βιβλιογραφία
51
Στοιχεία έκδοσης: 2008

Βιβλίο
52
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
53
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
54
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...ΤΕΕ...

Συνέδριο
55
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...ΤΕΕ...

Συνέδριο
56
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...ΤΕΕ...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Ημερίδα
57
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...ΤΕΕ...
Το πλήρες κείμενο

Ημερίδα
58
από Σαμοϊλης Βασίλης
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
60
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας...

Οπτικός δίσκος