61
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας...

Οπτικός δίσκος
63
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Συνέδριο
64
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
65
από Μελκίδου Χρύσα
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
66
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Βιβλίο
67
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας...

Βιβλίο
68
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...ΤΕΕ...

Ημερίδα
69
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
70
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...ΤΕΕ - Δ/νση Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης...

Βιβλίο
72
...ΤΕΕ...

Μελέτη
73
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Βιβλίο
76
από Molla Salehi - Κοτσομύτη Βαντιχέ
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
77
από Ness Larry
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Βιβλίο
79
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Θέματα: '; ...ΤΕΕ...

Επιστημονικό περιοδικό