1
από Παπαδόπουλος Γ., Σαλαπάς Κων/νος
Στοιχεία έκδοσης: 1978

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Βιβλίο
3
από Γεωργακάκης Δημήτρης
Στοιχεία έκδοσης: 1976

Βιβλίο
5
από Χρηστίδης Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1976

Βιβλίο
6
από Νάκος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1974

Βιβλίο