1
Στοιχεία έκδοσης: 1981

Συνέδριο
2
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Συνέδριο
4
Στοιχεία έκδοσης: 1978
...ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας...

Συμπόσιο