1
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Λεξικό
3
από Βαγιανός Ιωάννης
Στοιχεία έκδοσης: 1982

Λεξικό
5
Στοιχεία έκδοσης: 1975
...ΤΕΕ...

Λεξικό
6
από Χαλκιόπουλος Γεώργιος
Στοιχεία έκδοσης: 1951
...ΤΕΕ...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Λεξικό
7
από Χαλκιόπουλος Γεώργιος
Στοιχεία έκδοσης: 1936
...ΤΕΕ...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Λεξικό