14
από Κουτσίκος Α., Μπαϊμπάς Α., Παπαδόπουλος Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1989
...ΤΕΕ...

Άγνωστο
15
...ΤΕΕ...

Άγνωστο
16
...ΤΕΕ...

Άγνωστο
20
από Γερόλυμπος Λ., Παπαϊωάννου Ε., Ρούτουλας Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1987
...ΤΕΕ...

Άγνωστο