5
Στοιχεία έκδοσης: 2002
...ΤΕΕ...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Ημερίδα
6
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...Τ.Ε.Ε. Ωραιοκάστρου...

Ημερίδα
7
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Ημερίδα
8
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...ΤΕΕ...

Ημερίδα
9
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...ΤΕΕ-Τμ. Δυτ. Ελλάδας...

Ημερίδα