1
Στοιχεία έκδοσης: 1993

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 1993

Βιβλίο
3
από Σακελλαρίου Παν., Τεριακής Δημ.
Στοιχεία έκδοσης: 1982

Διπλωματική Εργασία
4
Στοιχεία έκδοσης: 1979

Βιβλίο
5
Στοιχεία έκδοσης: 1979

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 1979

Βιβλίο
7
Στοιχεία έκδοσης: 1979

Διεθνείς οργανισμοί
8
από Κωστέας Αντώνιος Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1978
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
9
Στοιχεία έκδοσης: 1978

Διεθνείς οργανισμοί
10
Στοιχεία έκδοσης: 1978

Διεθνείς οργανισμοί
11
από Λοϊζος Αντώνιος
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Βιβλίο
12
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Βιβλίο
13
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Διεθνείς οργανισμοί
14
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Συνέδριο
15
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Διεθνείς οργανισμοί
16
Στοιχεία έκδοσης: 1975

Βιβλίο
17
από Πενέλης Γεώργιος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1973

Βιβλίο
18
από Κωστέας Αντώνιος Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1972
...ΤΕΕ...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Βιβλίο
19

Βιβλίο