1
από Καλευράς Βλαδίμηρος
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 1989
...ΤΕΕ...

Συνέδριο
3
από WARBURTON G.
Στοιχεία έκδοσης: 1982

Βιβλίο
6
από Καλευράς Βλαδίμηρος
Στοιχεία έκδοσης: 1981

Βιβλίο
7
8
από Καλευράς Βλαδίμηρος
Στοιχεία έκδοσης: 1981

Βιβλίο
9
από Chopra A.
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Βιβλίο
10
από Clough R., Penzien J.
Στοιχεία έκδοσης: 1979

Βιβλίο
11
Στοιχεία έκδοσης: 1978

Βιβλίο
13
από Κοκκινόπουλος Ευτύχιος
Στοιχεία έκδοσης: 1977
...ΤΕΕ...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο (τ.1ος)
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο (τ.2ος)

Βιβλίο
14
από Hirschfeld K.
Στοιχεία έκδοσης: 1975

Βιβλίο
15
Στοιχεία έκδοσης: 1975

Βιβλίο
16
από Ανδριόλας Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1974

Διδακτορική Διατριβή
17
από LAREDO MOR.
Στοιχεία έκδοσης: 1972

Βιβλίο
18
από Meek J.
Στοιχεία έκδοσης: 1971

Βιβλίο
19
Στοιχεία έκδοσης: 1971

Βιβλίο
20
από Κοκκινόπουλος Ευτύχιος
Στοιχεία έκδοσης: 1968

Βιβλίο