2
από Τσαγκαρλής Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας...

Βιβλίο
3
από Στάμου Α., Βογιατζής Ζ.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
4
από Imhoff Karl, Imhoff Klaus
Στοιχεία έκδοσης: 1992
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
5
από Βογιαντζής Ζ., Στάμου Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1986
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Βιβλίο
7
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Βιβλίο
8
από Bridgwater A., Mumford C. J.
Στοιχεία έκδοσης: 1979

Βιβλίο
10
Στοιχεία έκδοσης: 1976

Βιβλίο
11
από Azad H.S.
Στοιχεία έκδοσης: 1976

Βιβλίο
12
από Mara Duncan D.
Στοιχεία έκδοσης: 1975

Βιβλίο
13
από Guerree Henri, Gomella Cyril, Balette Bernard
Στοιχεία έκδοσης: 1975

Βιβλίο
14
από Hammer Mark J.
Στοιχεία έκδοσης: 1975

Βιβλίο
15
Στοιχεία έκδοσης: 1974

Βιβλίο
16
Στοιχεία έκδοσης: 1973

Βιβλίο
17
Στοιχεία έκδοσης: 1973

Βιβλίο
18
από Clark B. J., Ungersma Michael A.
Στοιχεία έκδοσης: 1972

Βιβλίο
19
Στοιχεία έκδοσης: 1973

Βιβλίο
20
από Fair Gordon Maskew, Geyer John Charles, Okun Daniel Alexander
Στοιχεία έκδοσης: 1966

Βιβλίο