1
Στοιχεία έκδοσης: 2018
...ΤΕΕ-Τμ. Δυτ. Κρήτης...

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
4
από Κουλουμπής Ευάγγελος
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...ΤΕΕ...
Τα πρακτικά της παρουσίασης του βιβλίου

Βιβλίο
5
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Βιβλίο
7
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
8
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
9
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Θέματα: '; ...ΤΕΕ...
Το πλήρες κείμενο

Βιβλίο
10
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Θέματα: '; ...ΤΕΕ...

Οπτικός δίσκος
11
από Αγοροπούλου - Μπιρμπίλη Αφροδίτη
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...ΤΕΕ-Τμ. Κέρκυρας...

Βιβλίο
13
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Βιβλίο
14
από Σαραφόπουλος Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Διπλωματική Εργασία
15
Στοιχεία έκδοσης: 1976
...ΤΕΕ...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Βιβλίο
17
Στοιχεία έκδοσης: 1976

Βιβλίο
18
Στοιχεία έκδοσης: 1973
...ΤΕΕ...

Φυλλάδιο
19
από Ντούλης Παναγιώτης Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1972

Βιβλίο
20
...ΤΕΕ...

Οπτικός δίσκος