1
από Διαμαντοπούλου Αναστασία Διαμ.
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
2
από Καρατζάς Γιάννης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...ΤΕΕ-Τμ. Βορειοανατολικού Αιγαίου...

Βιβλίο
3
από Φιντικάκης Νίκος Ορ., Μπουρνιά Ρένα
Στοιχεία έκδοσης: 1981

Βιβλίο