2
από Κολώνας Βασίλης Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Βιβλίο
3
από Κωστούλας Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2002
...ΤΕΕ-Τμ. Ηπείρου...

Βιβλίο
5
από Αγοροπούλου - Μπιρμπίλη Αφροδίτη
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...ΤΕΕ-Τμ. Κέρκυρας...

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
7
από Bacigalupo Cinzia
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...ΤΕΕ...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
8
από Cessari Luciano, Gigliarelli Elena
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...ΤΕΕ...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
9
από Λυριτζής Ιωάννης
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...ΤΕΕ...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
10
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...ΤΕΕ-Τμ. Κέρκυρας...

Βιβλίο
11
...ΤΕΕ...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
12
από Esposito Daniela, Grazia Fichera Maria, Orazi Roberto, Valdarnini Lucia
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...ΤΕΕ...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
13
από Belli Paolo
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...ΤΕΕ...
Η περίληψη της εισήγησης

Εισήγηση συνεδρίου
14
από Milella Nicola, Fiore Nicola Giovanni
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...ΤΕΕ...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
15
από Pennisi Silvia
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...ΤΕΕ...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
16
από Κουτσόπουλος Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Βιβλίο
17
Στοιχεία έκδοσης: 1987
...ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας...

Συνέδριο
19

Βιβλίο
20
από ΤΖΑΜΑΛΙΚΟΣ ΤΑΚ.
Στοιχεία έκδοσης: 1982

Βιβλίο